Barche da vendere

Hallberg-Rassy 26

Hallberg-Rassy 26 avec place d'amarrage

43'000 CHF

Stingray 220 CX

34'300 CHF

Périsset Vagabond

2'800 CHF

Windy 32 Grand Tornado

210'000 CHF

35er Nationaler Kreuzer

48'000 CHF

X-Yachts X - 102

38'000 CHF